Ян Валетов (bither) wrote,
Ян Валетов
bither

I am home!

Пока коротко, так как джет лаг я еще не поборол и спать хочется.
Я дома.
Вулкан продлил мне отпуск на неделю.
Много фото. Много впечатлений. Поделюсь обязательно. Рад вас всех видеть.
В " Украине молодой" www.umoloda.kiev.ua/number/1643/164/57952/  и на Буквоеде www.bookvoid.com.ua/digest/2010/04/24/105219.html
вышла рецензия Константина Родика на "Хроники Проклятого":
Это на языке оригинала

2005 року нікому тоді не відомий дніпропетровець Ян Валетов написав перший роман, у наступні два роки в Києві вийшло ще по одному, 2008–го з’явилася тетралогія «Нічия земля», надрукована спочатку в «Ленинградском издательстве», а тоді високотиражно продубльована московським «ЕКСМО». Загальний наклад цих російських видань сягнув 100 тисяч, не забарилося й літпроцесівське визнання: на престижному «Інтерпресконі–2009» чотиритомовий роман визнали найкращою фантастичною прозою року. Аж ось на початку цієї весни те саме петербурзьке видавництво надрукувало новий роман Валетова «Хроніки проклятого», й 8 тисяч копій розійшлися за місяць. Днями київське видавництво «Альтерпрес» випустило цей твір для українського читача. Якихось п’ять років по дебюті: такий стрімкий вихід на літературну орбіту пригадується хіба у Дяченків та Дереша.

Те, що пише Ян Валетов, нинішньою літкритичною мовою зветься «екшн», по–старому — «пригоди». Це такий собі мікс із бойовика, детектива, трилера та натяків на любовну мелодраму. Те, що фантасти швиденько прибрали цього автора до своїх рук, не так прояснює, як затуманює його жанрову ідентифікацію. Зрештою, це вже традиція «фантастичного» співтовариства — вважати «своїм» усе, що містить вільний політ фантазії: Гоголя, Булгакова, Дяченків. Але й письменницька поведінка Яна Валетова цілком віктимна: він провокує «фантастів» як есхатологічними припущеннями (у згаданій тетралогії — катастрофа на Київському водосховищі, внаслідок чого Центральна Україна перетворюється на сталкерську зону a ля Тарковський), так і криптоісторичними екзерсисами: минувшина, мовляв, справді така, як у підручниках, але механізми її розвитку — зовсім інші. У «Нічиїй землі» є навіть формула цього жанру: «История — это то, во что человек верит... Миром правила случайность. Ее можно было назвать вероятностью наступления событий, жребием, судьбой, законами больших чисел — все было бы одинаково правильным, но не было бы правдой. Правды не знал никто». Ясна річ, тут виникають алюзії на Дена Брауна.

Схоже, наш автор у дитинстві найбільше полюбляв гратися у солдатиків. У дебютному романі «Лівий берег Стіксу» (К.: Альтерпрес, 2005) — це душогуби–любителі з числа бандитів за покликанням та «перевертні в мундирах» («мент бывшим не бывает»). У наступній повісті «Прицільна дальність» (К.: Факт, 2006) з’являється професійний кілер, а вже у тетралогії «Нічия земля» російські солдатики–спецагенти складають сюжетно–утворюючу масу, бо «в их распоряжении были ресурсы по–настоящему великой державы, которые в любой момент могли быть брошены на выполнение поставленной задачи. Не миллион, не два, не десять, а столько, сколько нужно. Плюс полное отсутствие какой–либо морали при решении политических и геополитических проблем, плюс идеологическая обработка всех и вся, в этой системе задействованных». А в новій книжці Валетова контингент солдатиків розширився до кількох римських легіонів.

Отже, «Хроніки проклятого» — історія Юдеї (нинішній Ізраїль) часів Христа. Інтрига в тому, що сучасний ізраїльський професор–археолог радянського походження знаходить–відкопує... мемуари Юди. Здавалося б, звичайний археологічний детектив. Сьогодні на ринку таких чимало (щоправда, не українських, з яких пригадати хіба повість Юрія Макарова «Культурний шар» — Радуга, 2002, №8–9), і за стандарт може правити, наприклад, книжка уквітчаної всілякими євролітературними преміями британки Кейт Мосс «Лабіринт» (Х.: Книжковий Клуб сімейного дозвілля, 2007). Там — розкопки таємного храму тамплієрів; полювання на археологів осіб, від яких «не варто чекати милосердя, адже ними рухає ненависть, невігластво і фанатизм». Здавалося б, прямо накладається на новий роман Яна Валетова. Але нашого автора значно більше цікавить не так ілюстрація біблійного постулату про неминучу повторюваність життєвих колізій, як роль символів у нашому повсякденні. І цим він ближчий до нинішнього українського семіотика від літератури Володимира Єшкілєва, за спиною котрого виразно проглядає постать Валерія Шевчука.

Так, Ян Валетов досі грається у солдатиків (в новому романі — це, крім римлян, сьогоднішні спецагенти найбільших світових держав, з Росією включно). Його і досі «вставляє» військова термінологія — і сучасна, і антична. Тут він, до речі, вельми схожий на одного з лавреатів «Книжки року–2009» Леоніда Каденюка («Місія — космос». — К.: Пульсари), який описує всіляке космічне приладдя–начиння з таким захопленням, що байдужим лишитися ніяк. І саме це авторське захоплення надає обом книжкам читацького шарму.

Якщо гра у солдатиків є в нашого автора сюжетно привабливою, то його найулюбленішою книжкою, здається, був Стівенсонів «Острів скарбів». Уже у романі «Остаться в живых» (К.: Альтерпрес, 2007) усе крутиться навколо затонулого корабля з таємничим сейфом. Тепер, у «Хроніках проклятого», ми маємо до діла з полюванням на археологів таємних агентів церкви, яка геть не зацікавлена в оприлюдненні спогадів Юди. Так, це алгоритм «Коду Да Вінчі». Ми дізнаємося, що Юда був не зрадником, а виконавцем складної PR–операції, розробленою Марією Магдалиною та схваленою Ісусом. Життя Юди «під прикриттям» канонічного міфу — фабульна основа роману. Рецензована книжка — лише перша частина дилогії. Здавалося б, коли усе наперед ясно, — чи варто чекати продовження? Але ж, по–перше, ми пам’ятаємо, як майже за рецептами Аґати Кристі змінюються на останніх сторінках «Нічиєї землі» пояснення перебігу подій, а по–друге, Ян Валетов пише не так про І століття нової ери, як про нашу хронічну залежність від символів історії. Про те, що «все ученые готовы солгать для того, чтобы их открытия соответствовали их же теориям».

А ще очікування другої частини «Хронік проклятого» вмотивоване тим, що письменник Ян Валетов на відміну від більшості нинішніх колег володіє даром панорамного бачення (авжеж, гра у солдатиків вимагає оперативного простору), — такого геополітичного сюжету не зустрінеш у жодного сучасного українського письменника. По–друге, очікувати продовження варто тому, що книжки Валетова не так про минуле, як про сучасне; це такі собі «посібники» з теорії та практики виживання (фраза–ключ до всіх його творів — «он просто умел оставаться в живых»). І по–третє, усе це просто цікаво–приємно читати: діалоги не сконструйовані, а підслухані; описи не скопійовані, а підглянуті (порівняно з дебютом, автор далеко пішов у роботі зі словом).

І насамкінець. Здається, головною спонукою до писання у письменника Яна Валетова є драстичне питання, котре по досі не має відповіді у філософів: «Разве тот, кто выбирает жизнь — ренегат?»

А это перевод:

В 2005 году никому тогда не известный днепропетровец Ян Валетов написал первый роман, а в следующие два года в Киеве вышло еще по одному, 2008-го появилась тетралогия «Ничья земля», напечатанная сначала в «Ленинградском издательство», а после высокотиражно продублирована московским « ЭКСМО ». Общий тираж этих российских изданий достиг 100 000, не замедлило и литпроцессовское признание: на престижном «Интерпресконе -2009» четырехтомный роман признали лучшей фантастической прозой года.

Вот в начале этой весны то же петербургское издательство напечатало новый роман Валетов «Хроники проклятого», и 8 000 копий разошлись за месяц. На днях киевское издательство «Альтерпрес» выпустило это произведение для украинского читателя. Каких-то пять лет со времени дебюта: такой стремительный выход на литературную орбиту вспоминается разве у Дяченко и Дереша.

То, что пишет Ян Валетов, на нынешнем литкритическом языке называется «экшн», по старинке - «приключения».
Это некий микс из боевика, детектива, триллера и намеков на любовную мелодраму. То, что фантасты быстренько прибрали этого автора к своим рукам, не так проясняет, как затуманивает его жанровую идентификацию. Наконец, это уже традиция «фантастического» сообщества - считать «своим» все, что содержит свободный полет фантазии: Гоголя, Булгакова, Дяченко. Но и писательская поведение Яна Валетов вполне виктимное: он провоцирует «фантастов» как эсхатологическими предположениями (в упомянутой тетралогии - катастрофа на Киевском водохранилище, в результате чего Центральная Украина превращается в сталкерскую зону a ля Тарковский), так и криптоисторическими экзерсисами: прошлое, мол, действительно такое, как в учебниках, но механизмы его развития - совсем другие. В «ничейной земле» есть даже формула этого жанра: «История - это то, во что человек верит ... Миром правила случайность. Ее можно было назвать вероятностью наступления событий, жребием, судьбой, законами больших чисел - все было бы одинаково правильным, но не было бы правдой. Правды не знал никто ». Разумеется, здесь возникают аллюзии на Дэна Брауна.

Похоже, наш автор в детстве больше всего любил играть в солдатиков. В дебютном романе «Левый берег Стикса» (К.: Альтерпрес, 2005) - это убийцы-любители из числа бандитов по призванию и «оборотни в мундирах» («мент бывшим не бывает»). В следующей повести «Прицельная дальность» (К.: Факт, 2006) появляется профессиональный киллер, а уже в тетралогии «Ничья земля» российские солдатики-спецагенты составляют сюжетно-образующую массу, ибо «в их распоряжению были ресурсы по-настоящему великой державы, которые в любой момент могли быть брошены на выполнение поставленной задачи. Не миллион, не два, не десять, а столько, сколько нужно. Плюс полное отсутствие какой-либо морали при решении политических и геополитических проблем, плюс идеологическая обработка всех и вся, в этой системе задействованных.»

 А в новой книге Валетова контингент солдатиков расширился до нескольких римских легионов.

Итак, «Хроники проклятого» - история Иудеи (нынешний Израиль) времен Христа. Интрига в том, что современный израильский профессор-археолог советского происхождения находит-выкапывает ... мемуары Иуды.

Казалось бы, обычный археологический детектив. Сегодня на рынке таких немало (правда, не украинских, из которых вспомнить разве повесть Юрия Макарова «Культурный слой» - Радуга, 2002, № 8-9), и за стандарт может служить, например, книга украшенная всевозможными евролитературними премиями британки Кейт Мосс    «Лабиринт» (Х.: Книжный Клуб семейного досуга, 2007).

Там раскопки тайного храма тамплиеров; охоты на археологов лиц, от которых «не стоит ждать милосердия, ведь ими движет ненависть, невежество и фанатизм». Казалось бы, прямо накладывается на новый роман Яна Валетова. Но нашего автора гораздо больше интересует не столько иллюстрация библейского постулата о неизбежной повторяемости жизненных коллизий, как роль символов в нашем повседневье. И этим он ближе к нынешнему украинскому семиотику от литературы Владимиру Ешкилеву, за спиной которого отчетливо просматривается фигура Валерия Шевчука.

Так, Ян Валетов до сих пор играет в солдатиков (в новом романе - это, кроме римлян, сегодняшние спецагенты крупнейших мировых держав, с Россией включительно). Его до сих пор «вставляет» военная терминология - и современная, и античная. Здесь он, кстати, весьма похож на одного из лауреатов «Книги года-2009» Леонида Каденюка («Миссия - космос» - М.: Пульсары), который описывает полное космическое принадлежности-утварь с таким восторгом, что равнодушным остаться никак. И именно это авторское восхищение добавляет обеим книгам читательского шарма.

Если игра в солдатиков  у нашего автора сюжетно привлекательна, то его любимой книгой, кажется, был Стивенсон «Остров сокровищ». Уже в романе «Остаться в живых» (К.: Альтерпрес, 2007) все крутится вокруг затонувшего корабля с таинственным сейфом. Теперь, в «Хрониках проклятого», мы имеем дело с охотой на археологов тайных агентов церкви, совершенно не заинтересована в обнародовании воспоминаний Иуды. Да, это алгоритм «Кода Да Винчи». Мы узнаем, что Иуда был не предателем, а исполнителем сложной PR-операции, разработанной Марией Магдалиной и одобренной Иисусом. Жизнь Иуды «под прикрытием» канонического мифа - фабульная основа романа. Рецензируемых книга - лишь первая часть дилогии. Казалось бы, если все заранее ясно, стоит ли ждать продолжения? Но, во-первых, мы помним, как почти по рецептам Агаты Кристи меняются на последних страницах «Ничьей земли» объяснения хода событий, а во-вторых, Ян Валетов пишет не столько о I веке новой эры, как о нашей хронической зависимости от символов истории. О том, что «все Ученые готовы солгать для того, чтобы их открытия соответствовали их же теориям».

А еще ожидания второй части «Хроник проклятого» мотивировано тем, что писатель Ян Валетов в отличие от большинства нынешних коллег обладает даром панорамного видения (конечно, игра в солдатиков требует оперативного пространства), - такого геополитического сюжета не встретишь ни у одного современного украинского писателя. Во-вторых, ожидать продолжения следует тому, что книги Валетов не столько о прошлом, как о современном; это некие «пособия» по теории и практике выживания (фраза-ключ ко всем его произведений - «он просто умел оставаться в живых») . И в-третьих, все это просто интересно-приятно читать: диалоги не сконструированы, а подслушаны; описания не скопированы, а подсмотрены (по сравнению с дебютом, автор далеко ушел в работе со словом).

И напоследок. Кажется, главным побуждением к писанию у писателя Яна Валетов является драстичний вопрос, на который по сию пору нет ответа у философов: «Разве тот, кто выбирает жизнь - ренегат?»


Tags: Хроники проклятого
Subscribe

 • Объявление войны. 2 августа 1914

  Очень интересный материал. Обратите внимание на лозунги в толпе. И на сине-красно-белые стяги. 2 августа 1914 года - радостная толпа приветствует…

 • Долги их тяжкие...

  У моей семьи с Грецией давняя любовь. Были мы там не один десяток раз, в разных провинциях, на разных островах, и еще будем, даст Бог. Поэтому что…

 • Банки Греции закрыты

  Пока - до 6 июля. Что будет дальше - пока непонятно. Снять деньги с карточкой местного банка можно, но лимит 60 евро в день. С картой зарубежного…

promo bither april 25, 2012 17:23 3
Buy for 200 tokens
Промо-блок свободен! :-) Пользуйтесь случаем!
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments