?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Мы - украинцы!

Взято у morreth Оля, спасибо!

<... > Все умеют хорошо обрабатывать землю, сеять, жать, печь хлеб, готовить различные мясные блюда, варить пиво, мед, водку, делать брагу т.п.. Нет также среди них ни одного, какого бы возраста, пола или положения он не был, кто бы ни пытался превзойти своего товарища в пьянстве и кутеже. Нет среди христиан и таких, которые бы настолько, как они, привыкли не заботиться об завтрашнем дне.

<... > Плодородная почва дает им зерно в таком изобилии, что они часто не знают, что с ним делать, тем более, что нет судоходных рек, которые впадали в море, за исключением Борисфена, но навигация на нем прекращается за 50 лье ниже Киева из-за 13 водопадов, что там есть. Последний из них удален от первого на семь больших лье, что составляет целый день пути, как это видно на карте. Это мешает им вывозить зерно в Константинополь, а отсюда - и их лень: они совсем не хотят работать, разве что при крайней необходимости, когда им не за что купить необходимое. Они предпочитают пойти одолжить все необходимое у турок, своих добрых соседей, чем потрудиться, чтобы самим его приобрести т.д., им достаточно, когда есть что есть и пить.

Они исповедуют греческую веру, которую по -своему называют русской, очень уважают праздничные дни и соблюдают посты, которые у них длятся 8 или 9 месяцев в году и заключаются в воздержании от мяса. Они настолько упрямы в соблюдении этой формальности, что убеждают себя, будто спасение [ их души ] зависит от изменения пищи. Зато, я думаю, вряд ли ни один другой народ в мире давал бы себе столько свободы в питье, как они, потому что не успевают протрезветь, как сразу (как говорится ) начинают лечиться тем , от чего пострадали. Однако все это только во время досуга, потому что когда они воюют или когда задумывают какое-то дело, то крайне трезвы. Кроме одежды, в них нет ничего простецкого.

Они остроумные, сообразительные, изобретательные и щедрые, не стремятся к большому богатству, но чрезвычайно ценят свою свободу, без которой не представляют жизни: именно поэтому они такие склонны к бунтам и восстаниям против местных вельмож, как только почувствуют притеснения. Поэтому редко проходит 7-8 лет без того, чтобы они не бунтовали и не поднимались против них. Кроме того это люди вероломные, коварные, склонные к предательству, которым довериться можно, только хорошо подумав. <... >

<…> Всі уміють добре обробляти землю, сіяти, жати, випікати хліб, готувати різні м'ясні страви, варити пиво, мед, горілку, робити брагу тощо. Немає також серед них жодного, якого б віку, статі чи становища він не був, хто б не намагався перевершити свого товариша у пиятиці і гульні. Немає серед християн і таких, котрі б настільки, як вони, призвичаїлися не дбати про завтрашній день.

<…> Родючий грунт дає їм зерно в такому достатку, що вони часто не знають, що з ним робити, тим більше, що немає судноплавних річок, які б впадали у море, за винятком Борисфену, але навігація на ньому припиняється за 50 льє 48 нижче Києва із-за 13 водопадів, що там є. Останній з них віддалений від першого на сім великих льє, що становить цілий день шляху, як це видно на карті. Це перешкоджає їм вивозити зерно в Константинополь, а звідси — і їхні лінощі: вони зовсім не хочуть працювати, хіба що при крайній потребі, коли їм немає за що купити необхідне. Вони воліють краще піти позичити усе потрібне у турків, своїх добрих сусідів, аніж потрудитися, щоб самим його надбати тощо, їм доволі, коли є що їсти й пити.

Вони сповідують грецьку віру, яку по-своєму називають руською, дуже шанують святкові дні і дотримуються постів, які у них тривають 8 або 9 місяців на рік 5 і полягають в утриманні від м'яса. Вони настільки вперті в дотриманні цієї формальності, що переконують себе, ніби порятунок [їхньої душі] залежить від зміни їжі. Зате, я гадаю, навряд чи жоден інший народ у світі давав би собі стільки волі у питті, як вони, бо не встигають протверезіти, як одразу (як-то кажуть) починають лікуватися тим, від чого постраждали. Однак усе це тільки під час дозвілля, бо коли вони воюють або коли задумують якусь справу, то вкрай тверезі. Окрім одягу, в них немає нічого простацького.

Вони дотепні, кмітливі, винахідливі і щедрі, не прагнуть до великого багатства, але надзвичайно кохаються у своїй свободі, без якої не уявляють життя: саме через це вони такі схильні до бунтів та повстань проти місцевих вельмож, як тільки відчують утиски. Тому рідко минає 7-8 років без того, щоб вони не бунтувалися і не піднімалися проти них. Поза тим усім це люди віроломні, зрадливі, підступні, яким довірятись можна, лише добре розваживши. <…>


Ґійом Левассер де Боплан - Description d'Ukranie, qui sont plusieurs provinces du Royaume de Pologne. Contenues depuis les confins de la Moscovie, insques aux limites de la Transilvanie (1660)
Написано 350 лет назад. И ничегошеньки не изменилось. Ничего.
promo bither april 25, 2012 17:23 3
Buy for 200 tokens
Промо-блок свободен! :-) Пользуйтесь случаем!

Comments

( 19 comments — Leave a comment )
cekcot_i
Dec. 3rd, 2013 10:55 am (UTC)
Это сладкое слово...
53566_original
lorer_denis
Dec. 3rd, 2013 11:20 am (UTC)
Ну, воздержание от мяса 8-9 месяцев в году и вера в спасение души по этой причине - это, наверное, не про нас. А в остальном да, ничего не изменилось.
livejournal
Dec. 3rd, 2013 11:38 am (UTC)
Вітаємо! Ваш запис потрапив у Рейтинг топ-25 популярних записів України!
За бажанням детальніше про рейтинги ви можете прочитати у розділі довідки.
ifc
Dec. 3rd, 2013 12:32 pm (UTC)
не читал Боплана, к сожалению. а про украинских "вельмож" того времени он не писал? они были такие же, как нынешние?
(Deleted comment)
bither
Dec. 3rd, 2013 08:46 pm (UTC)
Брехун редкий. Но и Марко Поло такой же))))
morvin565
Dec. 3rd, 2013 05:38 pm (UTC)
Безотносительно текста, подумалось, как автор "хитро" манипулирует понятиями, когда надо, мы - украинцы, когда против националистов покричать, нас - евреев угнетают. Таки да хитрО.
bither
Dec. 3rd, 2013 08:45 pm (UTC)
Вы меня украинского гражданства решили лишить?
morvin565
Dec. 3rd, 2013 09:51 pm (UTC)
Вы поняли о чем я писал. Если нет, то я уточню: украинец - национальность, гражданин Украины - житель страны с паспортом год-ва. У нас нет такого понятия как, например в РФ россиянин. Ну почему вам всегда приходится всё обьяснять на пальцах, в вещах чуть более сöожных вы таки чуть более прозорливы.
bither
Dec. 3rd, 2013 10:09 pm (UTC)
Вы такой забавный жидоед...
В стране, где живет более ста национальностей, украинец - это более широкое понятие, чем кровная принадлежность. Украинец - это гражданин Украины. Мы не федерация, тут вы правы. Мы пока уния, если стараниями нацистов с обеих сторон не развалимся с демаркацией по Днепру. Я бы на вашем месте радовался, что мариупольский грек, крымский татарин, закарпатский русин или днепропетровский еврей называет себя украинцем. Но сия логика вам не доступна.
morvin565
Dec. 3rd, 2013 10:57 pm (UTC)
А я всё ждал, ждал, пока вы меня в антисемитизме обвините и ярлычек не повесите, вот, вуаля.
Ага, именно бо этом я и написал выше, только поняли вы как всегда не то, что нужно было, а может и поняли, вывернув на изнанку, попутно, уже наверно раз 4й обьяснив мне, что мне что-то не доступно, я чего-то не понял или не прочухал какую-то вашу очередную псеводистину, заодно в очередной раз вам напомню, что партия Свобода - официальная партия, находящаяся в юридическом поле Украины. Легальная и всеми признана, как бы вам не хотелось, а мифические нацисты, в которых вы так неустанно пытаетесь убедить публику - это патриоты и националисты, да, те самые, такие же как и в Кнессете, парламентах любой нормальной страны, я понимаю, что вам поднимающее голову украинское самосознание как серпом по фаберже, но ничего тут не поделать, ваше поколение уйдёт и ваши дети с внуками уже будут "нацистами", а также "националистами в лучшем смысле этого слова"(с) Путин. Продолжайте пожалуйста находиться в альтернативной реальности, не забывайте почаще заглядывать под кровать, там за вами наверняка нацисты и жидоеды подсматривают, ножи точат.
bither
Dec. 3rd, 2013 11:12 pm (UTC)
Ну, вы нормальный среднестатистический антисемит. И с чего бы вам это отрицать? Каждый ваш пост об этом истошно кричит, но, отдаю вам должное, вы антисемит умный - бывают и такие.
Партия "Свобода" легитимная партия, с этим никто и не спорит. Мне она не нравится и я этого не скрываю. Я не люблю сионистов по тем же самым причинам. Вы удивитесь, но большинство людей в Израиле давно сообразило, что построить мононациональное государство у них не получится. Ну, нельзя при наличии многонационального общества построить мононациональное государство. Никак. И в кнессете помимо евреев давно уже сидят и арабы. Не из Хезболлы, правда, но настоящие арабы.
И в тот момент, когда "Свобода" поймет, что строить государство, считаясь только с титульной нацией, нельзя - я начну относиться к ним с симпатией. Не потому, что в восторге от стихов Шевченко, а потому, что в тот момент они станут нормальными людьми.
Нацизм - любой - это плохо, morvin. На самом деле украинцы - старая нация, никогда не имевшая государства, только территорию, на которой они проживали.Национальное становление редко обходится без крайностей и экстремизма, я это понимаю, но мое понимание не повод для того, чтобы полюбить это людоедство.
Спор с вами прекращаю. Не вижу смысла. Любите кого хотите, не любите кого хотите - мне все равно.
Кстати, нелюбимый мною Тягнибок сегодня в Раде сказал прекрасную речь. Действительно, хорошую.
morvin565
Dec. 4th, 2013 06:38 am (UTC)
Ну, это скукота, я сейчас в олтвет назову вас украинофобом, красочно опишу почему, наверно уже в 3й раз в этом журнале перечислю почему Свобода появилась, есть и будет. Могу, на публику подтянуть кричащие примеры из жизни еврейских блюстителей рассовой чистоты, например так показательно заклевавших Марка Цукерберга за брак с азиаткой ну и так далее.
А главная разница между нами знаете в чем? В том, что я слова Тягныбока и вообще радикальных националистов воспринимаю спокойно и без истерик, точно так же как и слова Азирова или Януковича, т.е. я могу прослушать их речь и с чем-то согласиться, а с чем-то нет, сказать, что про жыдив и москалив на какой-то горе(известная его речь) была сказана для поднятия рейтинга, когда он был еще мало кому известный политик. Теперь такого он не скажет, думаю, нет смысла обьяснять почему. А вы ему до сих пор не можете простить тот замшелый пиар-ход, постоянно делая акцент на негативе, но негативе вашем, своя рубашка, конечно, ближе к телу, но в этом и различие, вы почувствовали камень в свой огород, а я нет, мне эта тема безразлична что до его известных выражений, что после.
postum_main
Dec. 3rd, 2013 08:05 pm (UTC)
слово Украина в тексте 1660 года? НЕ смешите
bither
Dec. 3rd, 2013 08:47 pm (UTC)
По ссылке на фамилию сходите. Там и обложка есть.
postum_main
Dec. 4th, 2013 07:20 am (UTC)
Но таки - не Украина...
morreth
Dec. 3rd, 2013 11:07 pm (UTC)
Проклятый австрийский генштаб!

bither
Dec. 3rd, 2013 11:13 pm (UTC)
Но брехун он редкий, Оля. Просто феереческое брехло!
morreth
Dec. 3rd, 2013 11:29 pm (UTC)
То-то ты его цитируешь и пишешь, что за 350 лет ничего не изменилось.
bither
Dec. 3rd, 2013 11:30 pm (UTC)
Я не о фактаже, я об образе.)))
( 19 comments — Leave a comment )

Profile

bither
Ян Валетов

Latest Month

August 2019
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Paulina Bozek